NATRIUMKLORID, PÅSE 1 | Kiosken Freda

Natriumklorid som är en tillsats som ska ingå i din snussats när du gör Prillans lössnus av råtobak . Denna påse med Natriumklorid kallas i produktbladet även för Påse Nr 1. För att kunna göra lössnus råtobak , med din snussats skall du ha påse nr. 1 Natriumklorid , Påse Nr 2 Natrium karbonat  och Påse Nr 3 Glycerol.